2020. március 4.

ÜVEGTEST- CORPUS VITREUM

Szinopszis az Üvegtest vagy Corpus vitreum című,
az óbudai Esernyős galériában 2020. március 11-én nyíló kiállításhoz.
Az Esernyős galéria kiállítóterébe egy festményinstallációkból álló, formailag és gondolatilag egységes, ugyanakkor játékos hangulatú kiállítást tervezek. A tárlat központi felvetése a test, mint fenomén és a képtest, mint médium kérdésköre, a vizuális érzékelés önreflektív gesztusain keresztül.
A hagyományos festészeti technikát tartalmazó anyagot speciális, és olykor taktilis tulajdonságokkal bíró munkákkal elegyítem. A kiállítás anyaga több médiumot is felsorakoztat, ugyanakkor összetartó gondolatiság és vizualitás mentén kérdez rá saját és a néző pozíciójára. Olaj, vászon munkáim a festék és a vászon fizikai tulajdonságaira és a megjelenített motívumra egyszerre fókuszálnak.  A Puha képek sorozat optikai és tematikai sajátosságokkal (pl.: puha médium, beépített nagylátószögű tükör) vonják be a látogatót a művek speciális befogadói lehetőségeibe. A kiállításon bemutatkoznak újabb üvegtest alapú installációim, melyekben az idő múlásával fokozatosan épülő kristályrajzolatok jelennek meg.
 Az Üvegtest vagy Corpus vitreum című tárlaton bemutatott művek sokszor személyes jellegből indulva, női referenciákat is mozgatva reagálnak korunk egzisztenciális kérdéseire. Képi eszközeit illetően a figurativitásból induló és a drámai groteszk felfokozottságával is élő alkotásokkal találkozhatunk. Egyéni humor, közép európai karakterű irónia hatja át a tárlatot, melynek szellemi inspirációi voltak Maurice-Merleau Ponty és Jean-Luc Marion fenomenológiai tanulmányai valamint Supka Magdolna a drámai groteszk elmélete.

Kelt: Siófok, 2020. 01. 05.                                                               Könyv Kata


2019. december 4.

Ars poetica


ARS POETICA

„A dolgok és a jelenségek miközben azonosak mással jelen vannak önmagukban is. Mi más lenne ez, ha nem a létezés többszólamúságának és kétértelműségének bizonyítéka?”
 /Mészöly Miklós: Párbeszédkísérlet részlet/

Munkáim a gondolatiság és vizualitás mentén kérdeznek rá saját és a néző pozíciójára, teszik ezt úgy, hogy a kérdésfelvetéssel egyidejűleg állítanak is. Állításuk pedig saját megtestesülésükkel és azok konnotációival is azonos, így felmutatnak és leképeznek egyszerre.
Ez a többszólamúság, akár egy kettős irányú, intellektuális horizonton végbemenő játék a kint és bent, a felszín és a mélyebb rétegek között, amely munkáim létrehozása során foglalkoztat és gyönyörködtet. Egyfajta kettős fókusz, melyet a vizualitás több területen is kutatok.
Képalkotási eljárásomra jellemző egy ún. harmadik hatás elve, amely, akár egy vizuális montázs alakul ki a szemlélőben. Munkáim több fizikai és gondolati réteget megmozgatva, az egyéni asszociációs mezőben lépnek működésbe. Ebben a játékban részt vesz a néző és a médium egyaránt, szerepe van az installálás módjának, és a képi motívumnak is. A festészet meta-nyelv újraértelmezése és a személyes miliőben való alkalmazása foglalkoztat.
A befogadót ̵ beleértve magamat is ̵ ahhoz, hogy a fent leírt folyamat részese, megélője legyen, a sokszor groteszkbe hajló humor és az irónia eszközeivel invitálom, a látottak továbbgondolásra pedig drámai groteszk felvetésekkel marasztalom.
A kelet- közép európai hangulat keserédes mosolyával szánk szegletén évszázados tapasztalatunk a sorok közti olvasás készsége. Erre a kollektív sajátosságra is reflektálnak képi felvetéseim, továbbá sok esetben a címadás is. Úgy gondolom, hogy a munkáim által képviselt önreflektív attitűd hozzájárul a tudatosítás folyamatához, ami előszobája lehet az egyéni változásoknak is. Festészetemben ezúton jelen van a vizualitással egybeforrt etikai minőség.


Kelt: Siófok, 2019. 12. 04.                                                                           Könyv Kata
                                                                                                                      festőművész

2019. október 28.

Women in the box/ Nő dobozban

Women in the box, Érsekújvári Symposium Novumon készült munka.

Women in the box/ Nő dobozban

akril, vászon, 120x100 cm, 2019

Greenbergnek szeretettel I-II.

Az Érsekújvári Symposium Novum nemzetközi művésztelepen készített diptichon. A képtér, mint illúzió és annak meghaladása témában készített munkáim.

 


Greenbergnek szeretettel I-II. 

akril, vászon, 80x80 cm, 2019

2019. március 2.

Baky Péter megnyitószövege, mely elhangzott JelenLét című kiállításomon.


„Jelen lét”

Jó kis cím, egy kiállításhoz!
Forgatva a szavakat, jelentésüket, tudomásul kell vennem, hogy az alkotó, aki eme címet adta a kiállításának nem véletlenül adta, bár lehet, hogy más céllal, mint ahogy én gondolom.
Könyv Kata fiatal festőművésznő, (s női mivolta okán mindig az is marad), ugyan is megkerülhetetlenül jelen van a Magyar Kortárs Képzőművészet mindennapjaiban s ez a festői lét már most letette azokat a művészeti alapokat melyre egy remek, teljes életmű épülhet. Hogy ez az életmű mit is foglal majd magában, milyen szeletet hasít ki magának majdan a kor kortársi képzőművészetéből ez oly távoli, hogy nem lehet, nem érdemes vele foglalkozni!
Amivel foglalkoznunk kell az a jelen, a jelen lét, annak a képzőművészeti misztériumnak a léte mellyel óhatatlan szövetséget kötünk, Könyv Kata művei között!
Könyv Kata festőművész több műfajban alkot, készít grafikákat, festményeket, puha, vagy majdnem puha képeket, művészkönyveket, kvázi plasztikákat, részese performance jeleneteknek és fest! Pontosabban elsősorban fest s a többit e mellett, ebből fakadóan, ennek kisérőjeként műveli.
Ez az, a festés, ami Könyv Kata művészetét elsősorban meghatározza, amit ő maga is a fenti flotta vezérhajójának tekint! FEST végig nagybetűvel, ecsettel, festékkel, egyéb kiegészítő eszközökkel, vászonra, bár a mű hordozó anyagának van a legkisebb jelentősége, de mi a szakmán belül azért tudjuk, hogy van! A Festő útját járja, a Festészet útját járja, a régi útjelzőkkel, a régi út jellemzőivel.
A művei egy sajátos keveredése a fotó alapvetésű, ábrázoló festészetnek, a szürrealisztikus ábrázolásnak, látásmódnak (félreértések elkerülése végett véletlenül sem fotónaturalizmus, fotórealizmus, fotó alapú hordozóról van szó)! Itt a fotó csak, mint gondolati, kompozíciós alap, eszmei indító van jelen, nem feltétlenül lemásolandó közvetítőként, ha jelen van! Bravúrosan, szinte spontán módon, jeleníti meg az eddig inkább csak a fotó eszköztárában megjelenő „a pillanat varázsának” nevezhető művészeti elemet! Még akkor is ez az érzésem amikor lehet, hogy az alkotásnak semmiféle fotó előtörténete nincs, pusztán csak az alkotó rácsodálkozása a látványra. Ettől is kapnak, közvetítenek művei egy sajátos idegenbeli jelenlétet, egyfajta kívülállást, melyből egyénenként minden szemlélő más és más érzelmi státuszt állíthat fel, de engem a befogadót arra kényszerít, hogy ellentmondásként talán, de legyek részese a műnek! Legalább is számomra van egy ilyen szürreális lelki üzenete is Könyv Kata festészetének!
Művei többnyire egy köztes absztrakciót képviselnek azt a pillanattöredéket, melyet a fotó ragadhatott ki ugyan a valóságból, a pillanatot, amit a tárgy, a személy, a kompozíció megfestve közvetít Könyv Kata-i módon, csak az ő festészetére jellemző rezdülésekkel, érzelmi telítettséggel, megteremtve ezt a sajátos Könyv Kata-i aurát! Legyen ez egy maszkos portré, egy használt szappan darab, egy a fürdőszoba tükrén átsejlő figura, vagy éppen az ecsetre csurgatott víz. Ezen töredékekből áll össze festményei, művei által létrehozott történet, a mese, film, vagy divatos szóval egy klip, egy filmtöredék. Egyetlen mozdulatlan pillanatba merevedve meséli el a történetet sajátos festői eszközeivel. Mindezen csodához azonban elengedhetetlenül szükséges egy érző, kíváncsi, érdeklődő befogadó, aki képes rákapcsolódni erre az érzelmi, intellektuális vibrációra!
Első pillantásra mondhatnánk Könyv Kata képeit nézve, hogy egy újabb fotó alapú ábrázoló festészet. Azonban, ha átgondoljuk a fentebb leírtakat s kellő nyitottsággal fordulunk munkáihoz egyértelművé válik, hogy ez jóval több ennél, ez egy átgondolt, érzelmileg és intellektuálisan is átgyúrt festészet!
Lehet, hogy talán egyszerűbben eljutunk a lényeghez, ha Őt magát idézem festészetéről: „Képalkotásomra jellemző egy ún., harmadik hatás elve, amely, mint egy vizuális „montázs” alakulhat ki a szemlélőben. Munkáim több fizikai és gondolati réteget mozgatva, az egyéni asszociációs mezőben lépnek működésbe. Ebben a játékban részt vesz a néző és a médium, valamint az installálás és a képi motívum egyaránt”
Tehát elvesz valamit a jelen világból, ezt érzelmileg, értelmileg, tehetségével megtámasztva átformálja, formába önti, megjelenik benne a véleménye, művet alkot, majd megosztja velünk a befogadóval, hol kényszerítve arra, hogy a művel eggyé válva, akár egy valamire koncentrálva, akár csapongva szárnyalva az általa felvetett, elénk tárt lehetőségeket felhasználva, száguldjunk, ernyedten lebegjünk ebben az általa teremtett új minőségben. Kiegészítő alkotó elemei lehessünk alkotásainak! Ezzel együtt nyilván nem egyformán ítélünk, fogadjuk be, el, vagy éppen nem, festészetét, de ettől válik izgalmas kalanddá művészetének mélyebb megismerése. Művészete egy újabb lehetőséggel bővíti számunkra azt a lehetőséget, hogy másként, más módon lássuk mindazt, ami körül vesz minket, amiben élünk!
Könyv Kata nem bonyolítja a végtelenségig a képalkotást, festészete hagyományosan egyszerű, színekben visszafogott, árnyalt festészet! Viszont ettől mondanivalója cseppet sem csorbul, sőt egyértelműbbé válik s ezzel megkönnyíti a befogadó dolgát is. Képeivel könnyű lehet együtt élni, mert mint az előző korok művészete is rólunk, szól, nekünk szól, egy általa, művészete által is, ismét reflektorfénybe kerülő régi, új műfaj képviselője Ő! Festőművész!
Ma ehhez nem kevés bátorság szükségeltetik, több okból, csak néhányat említve, a számítógéppel, videóval, okos telefonnal, egyéb új elektronikus hordozók, létrehozók napi megjelenésével, számtalan új eszköz sorakozott az ecset mellé, jósolva előre vetítve a hagyományos művészetek halálát, nem következett be! A teljesen idiótán értelmezett egyenjogúság okán amatőrök (ők a kevésbé veszélyesek, lévén belőlük kellő tehetség, szorgalom, alázat okán bármikor lehet profi), dilettánsok tömege állít ki minden nap festőművészként, írja névjegyére, hogy festőművész, teheti, senki nem kéri számon tőle, hogy mióta, mi okán. Ugyanakkor, ha én azt írnám a névjegyemre, hogy agysebész vagyok, valószínű lecsuknának, hát, ha még operálnék is. Pedig nem kevesebbet kell tanulni a festőművészetet sem, hogy hitelesen, hivatásos művészként írhasd oda!
De ne legyünk ünneprontók, több okból sem!
Ünnepeljük a 8 község elhatározását, vállalását, a legendás „Látás brigád” feltámasztását, ha már szép emlékű Baranyai László barátunk ezt nem is érhette meg, de biztos örömmel konstatálja odafenn, ezt az „Új látásnak” nevezett vállalkozást! Sok sikert, kitartást hozzá!
Ünnepeljünk egy festőművésznőt, Könyv Katát, akinek kiállítása bizonyára többfajta érzést, véleményt csihol ki belőlünk befogadókból, de az leszögezhető, hogy munkálkodása észrevétlenül nem maradhat! Nem maradhat, mert értékes, érdekes, lebilincselő, figyelemfelkeltő, sajátos s nagyon jó! Mára méltán megkerülhetetlen része a Magyar Kortárs Festészetnek!
Ezzel a gondolattal ajánlom figyelmükbe, ezt a remek kiállítást!
Balatonkenese. 2019. 02. 26.

Baky Péter festőművész

2019. február 23.

JelenLét

Kiállításom nyílik Kölesden, február 27-én, szerdán! Minden érdeklődőt sok szeretettel várok!

TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002
„A helyi identitás és kohézió erősítése
Tolna megye 8 településének
irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával”
A Tolna Megyei Önkormányzat fontos feladatának tartja a Tolna megyei identitás erősítését, ezért – a fenti projekt keretében – közösségfejlesztési és identitás-erősítő programokat valósít meg Sióagárd, Harc, Kölesd, Medina, Szedres, Tengelic, Sárszentlőrinc és Pálfa településeken.
„A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében az érintett települések közösségi életének feltárásán és erősítésén túl a megye értékeit bemutató és népszerűsítő, közel száz kulturális és közösségfejlesztő program valósul meg 2021 tavaszáig az alábbi öt területen: közösségfejlesztő, zenei, irodalmi, képzőművészeti, értéktári programok.
„Új Látás”
A képzőművészeti vonal keretében egyik célunk, hogy Baranyai László (1938 – 1989) népművelő kultúra- és közösségformáló munkáját felelevenítsük, és az általa elképzelt alapokat felhasználva, a mai korra igazítva és továbbfejlesztve újjáélesszük.
A projekt „Új Látás” képzőművészeti vonalának programjai az alábbiak:
Nyitó kiállítás – Könyv Kata festőművész munkáiból a Kölesdi Kismegyeházán
„Alkotni jó” - laikus helyi érdeklődők ismerkedhetnek a különböző képzőművészeti technikákkal foglalkozások keretében
Alkotó tábor - alkotótáborok megyei kötődésű képzőművészek részvételével
Hónap műtárgya - szubjektív előadás-sorozat egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotóval, aki bemutatja saját alkotását és egy alkotást a kölesdi képtár anyagából
Kirándulás - Tolna megyei művészek munkáit tartalmazó gyűjtemények megtekintése
Záró kiállítás - kiállítás a megyében fellelhető, a Tolna megyei kötődéshez kapcsolódó képzőművészeti alkotásokból


2018. október 24.

László Melinda írása, A kép tekintete című kiállításom megnyitószövege a Kulter.hu-n.

http://kulter.hu/2018/07/mind-melyebbre-fokuszalva/

Köldökszemlélők, a kép tekintete I-II.


Köldökszemlélők, a kép tekintete I-II. Bútorlap, szivacs, mikroplüss, olaj, tükör.
Doktori Mestermunkám

Kor kiállítás a Nádor Galériában.Színdaráló Kolozsvárott

Kolozsvárott is bemutatkozik a Színdaráló művésztelep. Az elmúlt két év anyagát mutatja be a Miszla Art a Reményik Sándor galériában, a kiállítás egy hosszabb lélegzetvételű erdélyi turné első állomása.

Munkahelyi kiállítás

2018 szeptemberétől a székesfehárvári Tóparti Gimnázium és Szakközépiskola szaktanára vagyok. Harmadmagammal kezdtem idén ebben az intézményben tanítani, számunkra bemutatkozó tárlatot szervezett az iskola.

# adatfelhővel


# adatfelhővel, 60x40 cm, akril, olaj, vászon, 2018

Túl az illúzión I-II-III.Túl az illúzión I-II-III. 120x90 cm, olaj, vászon, 2017-2018


2018. augusztus 22.

Visszhangok

Visszhang a kiállításról:
https://www.ujmuveszet.hu/2018/08/a-kep-tekintete-konyv-kata-kiallitasa
László Melinda, Mind mélyebbre fókuszálva című megnyitószövege:
http://kulter.hu/2018/07/mind-melyebbre-fokuszalva/

2018. június 29.

A kép tekintete

Kiállításom nyílik a Simontornyai Várban, 2018. 06. 30-án, 14 órai kezdettel. 

Először állítok ki szülővárosomban, Simontornyán. Megtisztelő, hogy a Simontornyai Vár falain belül mutatkozhatok be első ízben, a hazai közönségnek. A kiállított munkák az elmúlt 3 év DLA kutatói munkám vizuális keresztmetszetét tárják az érdeklődők elé!
Mindenkit szeretettel várok! A kiállítás augusztus 26-ig megtekinthető, hétfő kivételével, naponta 10-17 óra között.


2017. december 17.

Lépéstartás Rómában

AL PASSO CON I TEMPI / LÉPÉSTARTÁS - PTE-s művészek kiállítása a Római Magyar Akadémián

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) alapításának 650 éves Jubileumának alkalmából, 2017. november 24-én, pénteken 19.30 órakor a Római Magyar Akadémia Galériájában Al passo con i tempi / Lépéstartás címmel kortárs magyar művészeti kiállítás nyílik.


A tárlat - amely a jubileumi év programsorozatának egyik legrangosabb külföldi eseménye - a PTE Művészeti Kara (MK) művésztanárai, az MK Doktori iskolája hallgatói és a PTE Műszaki és Informatikai Kara (MIK) építész oktatói munkáiból mutat be válogatást a római közönségnek.
A megnyitón felszólalnak: Dr. Zeller Gyula, rektorhelyettes és Dr. Puskás István, a Római Magyar Akadémia igazgatója.


A 2018. január 14-ig megtekinthető kiállításon a klasszikus képzőművészeti műfajok mellett megjelenik az alkalmazott művészetek területéről a kerámia és a reklámgrafika is. A PTE MIK Építészeti Intézete izgalmas építészeti blokkal teszi teljessé a tárlatot.


Magyarország első egyeteme, a Pécsi Egyetem 1367-ben jött létre, Nagy Lajos Király közbenjárására, Boldog V. Orbán pápa engedélyével és Koppenbachi Vilmos, pécsi püspök szellemi irányítása alatt. Az 1921-ben alapított Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legnagyobb egyeteme és szellemi örököse az egykori középkori egyetemnek.


Kiállító művészek:
Nagy Márta, Budán Miklós, Burkus Judit, Kovács Balázs, Ádám Zoltán, Böhm Gergely, Fodor Pál, Simon Péter Bence, Fusz Görgy, Hegyi Csaba, Ernszt András, Nyilas Márta, Colin Foster, Mészáros Gergely, Nemes Csaba, Losonczy István, Somody Péter, Gaál Tamás, Palatinus Dóra, Lengyel Péter, Tóth Zsuzsa, Bullás József, Könyv Kata, Imre Sándor, Kanics Dorottya, Nemes Zsuzsa, Batykó Róbert, Ráthonyi Kinga, Gerendy Jenő, Budai Lotte, Molnár Tamás, Prell Norbert, Boskovitz Oszkár, Tepes Ferenc, Szalai Szilvia

A kiállítás kurátorai: Fusz György és Németh Pál
forrás:www.art.pte.hu/al_passo_con_tempi_lepestartas_kiallitas_roma