Ars poetica


ARS POETICA

„A dolgok és a jelenségek miközben azonosak mással jelen vannak önmagukban is. Mi más lenne ez, ha nem a létezés többszólamúságának és kétértelműségének bizonyítéka?”
 /Mészöly Miklós: Párbeszédkísérlet részlet/

Munkáim a gondolatiság és vizualitás mentén kérdeznek rá saját és a néző pozíciójára, teszik ezt úgy, hogy a kérdésfelvetéssel egyidejűleg állítanak is. Állításuk pedig saját megtestesülésükkel és azok konnotációival is azonos, így felmutatnak és leképeznek egyszerre.
Ez a többszólamúság, akár egy kettős irányú, intellektuális horizonton végbemenő játék a kint és bent, a felszín és a mélyebb rétegek között, amely munkáim létrehozása során foglalkoztat és gyönyörködtet. Egyfajta kettős fókusz, melyet a vizualitás több területen is kutatok.
Képalkotási eljárásomra jellemző egy ún. harmadik hatás elve, amely, akár egy vizuális montázs alakul ki a szemlélőben. Munkáim több fizikai és gondolati réteget megmozgatva, az egyéni asszociációs mezőben lépnek működésbe. Ebben a játékban részt vesz a néző és a médium egyaránt, szerepe van az installálás módjának, és a képi motívumnak is. A festészet meta-nyelv újraértelmezése és a személyes miliőben való alkalmazása foglalkoztat.
A befogadót ̵ beleértve magamat is ̵ ahhoz, hogy a fent leírt folyamat részese, megélője legyen, a sokszor groteszkbe hajló humor és az irónia eszközeivel invitálom, a látottak továbbgondolásra pedig drámai groteszk felvetésekkel marasztalom.
A kelet- közép európai hangulat keserédes mosolyával szánk szegletén évszázados tapasztalatunk a sorok közti olvasás készsége. Erre a kollektív sajátosságra is reflektálnak képi felvetéseim, továbbá sok esetben a címadás is. Úgy gondolom, hogy a munkáim által képviselt önreflektív attitűd hozzájárul a tudatosítás folyamatához, ami előszobája lehet az egyéni változásoknak is. Festészetemben ezúton jelen van a vizualitással egybeforrt etikai minőség.


Kelt: Siófok, 2019. 12. 04.                                                                           Könyv Kata
                                                                                                                      festőművész

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÜVEGTEST- CORPUS VITREUM